Remarcable Trainingen

DISC

Toelichting op persolog® DISC Persoonlijkheidsprofielen

Wat houden de persoonlijkheidsprofielen van persolog in en wat kun je ermee?

Het DISC persoonlijkheidsprofiel van persolog is gebaseerd op de nieuwste generatie vragenlijsten en
toepassingen van het DISC-model en biedt op een eenvoudige manier inzicht in:

(1) hoe een betreffende persoon zich in een bepaalde omgeving gedraagt.
(2) van welke overtuigingen deze uitgaat.
(3) hoe deze op anderen overkomt

Wat is het DISC-model en hoe staat het met de wetenschappelijke grondslag?

Het DISC-model geeft aan hoe mensen hun omgeving waarnemen en daarop reageren.
DISC staat voor de vier basisgedragsstijlen Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.
Naast honderden variaties in de rapporten zijn er 20 verschillende basisprofielen te onderscheiden door basisstijlen te combineren. De profielen worden verkregen door het invullen van twee verschillende vragenlijsten, elk met hun eigen invalshoek. De profielbeschrijvingen zijn gebaseerd op empirisch onderzoek. De twee vragenlijsten (elk met 24 groepen van 4 items) zijn voor het Nederlands taalgebied onlangs gevalideerd met de NEO- PI-R en getoetst op betrouwbaarheid met de beste resultaten in vergelijking met andere soortgelijke instrumenten.

Eenvoudig te begrijpen en te onthouden.

Het uitgangspunt van de vier basisgedragsstijlen maken deze methode zeer toegankelijk en begrijpelijk voor deelnemers. In korte tijd raken zij vertrouwd met kenmerken van deze gedragsstijlen en leren a.h.w. de “DISC-taal” kennen. Men herkent dan naast de eigen stijl ook die van anderen en de opgedane kennis blijft gemakkelijk hangen.

Sterke kanten en drijfveren ontdekken en benutten

Aan elke stijl zijn typische kenmerken gekoppeld waaronder sterke kanten en persoonlijke behoeften en drijfveren. Uit de persoonlijke scores wordt duidelijk in hoeverre deze sterke kanten voldoende aanwezig zijn en goed worden benut dan wel dat ze vrijwel ontbreken of teveel worden benadrukt, waardoor de effectiviteit in de samenwerking gevaar loopt.

Een leermiddel

DISC is geen typologie, maar een benadering van het beschrijven van gedrag in een context. Dat geeft ruimte voor verandering en aanpassing. De wijze waarop de uitslag tot stand komt met de persolog persoonlijkheidsvragenlijsten biedt deze ruimte en maakt het mogelijk om niet alleen gedrag en overtuiging vast te stellen, maar ook te coachen op het veranderen en aanpassen van ineffectief gedrag door (1) bewustwording (2) kritische zelfreflectie en (3) het ontwikkelen van een concreet actieplan. DISC is daarom niet alleen geschikt als analyse instrument, maar vooral ook als een leermiddel voor de persoonlijke ontwikkeling.

DISC in groepsprocessen

Bij het toepassen van DISC in groepsprocessen wordt er een gemeenschappelijk taal voor menselijk gedrag geïntroduceerd die begrijpelijk is en eenvoudig toepasbaar. Het onderling begrip neemt toe en de communicatie kan daardoor sterk verbeterd worden. Men begrijpt waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt en ook hoe men beter met elkaar om kan gaan. Ook wordt duidelijk waar gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan en hoe iemand beslissingen neemt of met druk omgaat.

Vragen over de inzet van DISC in jouw organisatie?

Wil je meer weten over DISC? Neem geheel vrijblijvend contact op via info@remarcable-trainingen.nl of 06-55361937.