Training

Coachen

Doelgroep
7 HR adviseurs bij Detailresult groep

Vraag
HR adviseurs moeten in staat zijn om trainees en medewerkers in ontwikkeltrajecten inzicht te geven en te kunnen sparren over issues uit de dagelijkse praktijk

Voorbereiding
Intakegesprek met Manager Opleidingen, schriftelijke intake met de deelnemers met persoonlijke leerdoelen en praktijkcases, invullen DISC profiel

Thema’s in de training
Coachings inzichten en -vaardigheden, inzicht in persoonlijke stijl en herkennen gedragsstijlen (DISC), vaststellen coach vraag en planning, omgaan met beperkende overtuigingen, feedback geven ‘in het hier en nu’, gespreksstructuur en -technieken, veel oefenen praktijkcases, uitwerken persoonlijke actiepunten en borging

Na de training
Plannen coachgesprekken in de praktijk, gesprekken nabespreken met collega deelnemers

Resultaat
De HR adviseur heeft een betekenisvolle rol voor trainees en medewerkers in ontwikkeltrajecten en voldoet aan de verwachtingen van ‘goed werkgeverschap’

Tijd
2 hele dagen verdeeld over een periode van 1 maand

 

 

"Marc geeft je duidelijke handvaten en inzichten die in de praktijk heel goed toe te passen zijn! Bedankt voor deze enorm leerzame dagen!"

"Je krijgt hele concrete tips en tricks die je meteen in praktijk toe kan passen. Daarnaast geeft het een erg goed inzicht in je eigen gedrag en hoe dat zich verhoudt tot dat van een ander."