Training

Personeelsgesprekken voeren

Doelgroep
Supermarktmanagers ( in opleiding ) bij Dirk van den Broek

Vraag
Hoe kunnen Supermarktmanagers motiverende ontwikkelgesprekken voeren met hun medewerkers?

Voorbereiding
Uitgebreid afstemmingsgesprek met opleidingsmanager, voorbereidingsopdracht en persoonlijke intake

Thema’s in de training
Gespreksstructuur, motiverende communicatie, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken, vastleggen ontwikkeldoelen, continue oefenen praktijkcases, uitwerken persoonlijke actiepunten en borging

Na de training
Gesprekken inplannen en nabespreken met buddy, voortgang leerdoelen samen met leidinggevende bespreken

Resultaat
Supermarktmanagers weten het ze een personeelsgesprek moeten voorbereiden, voeren en vastleggen. Zij kunnen deze gesprekken motiverend en betrokken voeren, waardoor medewerkers duidelijkheid en vertrouwen krijgen in hun manager en het bedrijf

Tijd
2 dagen 

 

"Zeer goede ervaring gehad met Remarcable trainingen. Er wordt veel input gevraagd vanuit de groep (deelnemers), waardoor er onderwerpen worden behandeld die actueel spelen bij de deelnemers. Verder geeft de trainer veel duidelijke, concrete voorbeelden die je kunt toepassen in je werk"

"Marc heeft mij geholpen om bewust te worden van mijn gedrag en hoe hier op te acteren"

Bart Jan