Training

Nieuwe teams

Doelgroep
MT Recon ( 2 locaties )

Vraag
Hoe kunnen we van 2 MT’s één team maken?

Voorbereiding
Uitgebreide intakegesprekken met de directeur, interne afstemming tussen directeur en MT leden over leerdoelen en onderwerpen

Thema’s in de training
Succesfactoren van een team, teamfrustraties, verwachtingen en belangen in kaart, interactiepatronen bloot gelegd, rollen en verantwoordelijkheden, omgaan met conflicten, zorgelijke situaties proactief benaderen, uitwerken actiepunten en borging

Na de training
Bliksem intervisie momenten na elk MT overleg en reflectie op effectiviteit, actiepunten benoemen voor volgende trainingssessie

Resultaat
MT leden hebben vertrouwen in elkaar en zijn gecommitteerd aan gemaakte afspraken. Onderlinge communicatie en feedback verloopt soepel

Tijd
3 halve dagen plus follow-up contacten verdeeld over een periode van 6 maanden

 

"Enerverende training waarin theorie en praktische toepasbaarheid goed op elkaar afgestemd zijn. Concreet en leerzaam, een absolute aanrader!"

Eldert Damhof

"Een inspirerende training die nieuwe inzichten geeft welke direct toepasbaar zijn in de praktijk"

Niels Marchal